Skip to content

Hvorfor skal du bruke en god voiceover?​

Bruk en god voiceover

Så fremt det er mulig å bruke lyd er stemmen blant  det sterkeste og mest personlige virkemiddelet i et budskap for å skape engasjement. En god voiceover kan gi din merkevare en tydeligere profil og kan skape et tettere bånd mellom brand og mottager.

John opptak studio voice nr14

Så hva slags voiceover skal du velge?

Uavhengig av om du ønsker en kvinnelig eller mannlig voiceover er det en egenskap som er viktig for en god voiceover.  

En god voiceover er bevisst på hvordan stemmen  brukes og kan  krysse av på det meste av følgende egenskaper:

  • En god voiceover har god artikulasjon og er tydelig.
  • En god voiceover har god intonasjon og innlevelse
  • En god voiceover behersker volum.
  • En god voiceover har god timing.
  • En god voiceover behersker tempo.
  • En god voiceover tar regi.
  • En god voiceover kommer med tilbud til hvordan det blir bedre. 
  • En god voiceover har god tekstforståelse.
  • En god voiceover er allsidig
  • En god voiceover tror du på. 
John i studio voice

Brand og budskap

Velg alltid en voiceover som forsterker ditt brand og budskap. Tenk over hva du ønsker at an  vocieover skal bidra med og hva etterlatt inntrykk skal være. 

Husk; en god voiceover kan Ikke ødelegge en dårlig produksjon, men en dårlig voiceover kan ødelegge en god produksjon. 

Selv om du ønsker en dyp mannestemme, er det ikke sikkert at du bør bruke onkelen din som alle synes burde starte med «VOICEOVER ARBEID» fordi han synger bass i koret og dermed er vant til å bruke stemmen.

Ikke prøv å få en voicover til å høres ut som noe annet enn det den er. Alle som driver med voiceover arbeid har sin sound. 

Og soundet er det som kan være med på å gi ditt brand en voice. 

Les mer om VoiceOver her

La oss titte litt mer på noen av disse egenskapene og hvorfor de er viktig

1

En god voiceover har god artikulasjon og er tydelig.
En voiceover skal kun høres. En god og naturlig diksjon med en tydelig naturlig formidling er det som gjør at mottageren oppfatter hva som blir sagt. 

2

En god voiceover har god intonasjon og innlevelse.
Intonasjonen er setningsmelodien. Det er det som gjør at en setning eller et ord oppfattes slik du ønsker at det skal oppfattes.  Innlevelsen gjør at du som mottager tror på hva en voiceover sier og er dermed med på å gjøre deg engasjert. 

3

En god voiceover behersker volum og energi.
Tillit skapes sjelden av at noen skriker til deg (om ikke det er for å advare om fare). En god voiceover må beherske volum og energi.

4

En god voiceover har god timing.
Svært mange poeng blir ødelagt av manglende timing. En voiceover som kan  timing;  gir glimt , lekenhet og er med på å forsterke budskapet. 

5

En god voiceover behersker tempo.
Om en voiceover leser  for fort, er det ingen som får med seg hva som blir sagt. Og leser en voiceover for sakte  blir det fort kjedelig og man mister interessen.

En god voiceover skal kommunisere på en måte som gjør at mottager blir engasjert, , husker budskapet og får en oppfattelse av hvem avsender ønsker å være. 

 


Prøv å forestille deg at en venn forteller deg om en opplevelse som aldri er blitt fortalt deg tidligere. 

Hvordan liker du at den  blir fortalt?  Og hva skal til for at du blir engasjert og husker alle detaljene i historien; nok til at du kan gjenfortelle den?

Kontakt om voiceover:

Hvis du har noen spørsmål om voiceover er det bare å ta kontakt med oss, så skal vi svare deg så fort vi har mulighet. Vi har lang erfaring og sterkt kompetanse på en rekke områder og vi gjør alltid vårt ytterste for at våre kunder skal oppleve den beste servicen.