Skip to content

Miks

En miks er, som i ordet, en ”miks” av alle lydkildene i en produksjon. I en ferdig miks er nivåene balansert og stilt inn, frekvenser er justert; alt med det mål for øret å lage en ferdig miks av lyd for best mulig opplevelse i det mediet miksen skal brukes i. En miks for TV er forskjellig fra en miks av lyd til kino.

En miks er det vi gjør helt til slutt i en produksjon.

For eksempel i en reklamefilmproduksjon skjer miksen etter voiceover er lagt på, lyddesign er gjort og musikk er bestemt. Eller er det kanskje kun voiceover som skal på?

En miks er et optimalisert sluttresultat, og det du vil mottager skal høre.

Miks skjer veldig ofte samtidig med ONLINE.

Hvilke lydkilder man ønsker å fremheve i en miks avhenger av hva slags produksjon det er og hva man ønsker å fortelle.

Mikser vi alt likt?

Vi mikser alltid ut i fra hvor en miks skal brukes, det kan være radioreklame, kinoreklame, TV-reklame, spillefilm, surround, web, podcast, utstilling, cd, vinyl. Etc.

Hvordan vet vi at miksen blir bra?

Førsteklasses studioutstyr og miksesuiter som er akustisk dempet sørger for at vi har et godt utgangspunkt. Og med et godt utgangspunkt gjenstår håndverket.

Blir en miks alltid bra?

En god miks er avhengig av gode lydkilder. Dvs at lyden som brukes er av høy kvalitet. For å ta en fiktiv  ”live action ”TVreklame på 30 som eksempel som inneholder med dialoglyd fra sett, musikk og voiceover – så må  alt dette må være av bra kvalitet.  Oftest er det opptakslyd på sett/ location som ødelegger dialoglyden –og som igjen hindrer en god miks.

Det er  ofte vi  kontaktes av kunder som spør om vi kan lage en miks av dårlig lyd. Og med dårlig lyd mener man som regel dårlig lyd på dialog tatt opp på sett.Alt annet kan jo som regel erstattes av lyddesign. Dårlig lyd på dialog kan kun reddes av av ADR, eller etter-synk. Men det er jo ikke alltid det er budsjett til å gjøre det, eller at aktører er tilgjengelig for ADR. Så klarer vi å lage en god miks av dårlig lyd? . Nei.  Noe kan reddes, noe kan maskeres med lydeffekter eller musikk.

Har du et prosjekt med dårlig lyd?

Kontakt oss. La oss ta en lytt. Kanskje kan vi lage en brukbar miks.

Legger lytter merke til en dårlig miks?

Det avhenger av hvor en miks blir brukt. Man tolerer mer på en reality på tv enn i en TVreklame/ radioreklame, eller noe annet som skal brukes flere ganger.

Kontakt:

Hvis du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss, så skal vi svare deg så fort vi har mulighet. Vi har lang erfaring og sterkt kompetanse på en rekke områder og vi gjør alltid vårt ytterste for at våre kunder skal oppleve den beste servicen.